Over Inge

Over Inge Knoope

Inge Knoope

INGE KNOOPE OVER ZICHZELF

Toen ik besloot om beroepsmatig iets te doen met de grote uitdagingen zoals het streven naar een vreedzame en duurzame samenleving, verschenen er regelmatig momenten waarop ik mij vertwijfeld afvroeg hoe dat moest, laat staan dat ik toe kwam aan de vragen over hoe het eigenlijk zat met mijn reikwijdte en effectiviteit. Wat is mijn impact? Heb ik die dan überhaupt?
Ik hoefde niet meer mee te doen met wat ik vond dat niet werkte. Maar daarmee kwam ik aanvankelijk helemaal alleen te staan. Terugvallen op mezelf vond ik hoogst oncomfortabel. Wat heb ik te bieden?
Een persoonlijk groeiproces was noodzaak. Dat zinnetje staat hier heel netjes, maar worstelen, knokken en verdwaald zijn horen heel erg bij het beeld dat ik nu bij je wil oproepen.

 

Ik begon in te zien dat dat niet alleen voor mij gold maar dat het transitieproces in de samenleving voor álle betrokkenen pittig is. Je wordt geroepen om werkelijk te gaan stáán en je plek in te nemen. En dat gaat tegen de krachten in die ons verwarren en klein houden, die ons vasthouden in loyaliteiten, die ons willen doen kiezen voor de veiligheid van het onzichtbaar en ineffectief blijven.
Toen ik mij voor de zoveelste keer in een ‘dat heb ik weer’-situatie bevond en mij afvroeg of ik ooit tot succes zou kunnen komen, begon langzaam maar zeker het inzicht te groeien dat ik een verdraaid beeld had van succes. Ik ging zien hoe belangrijk het is dat ik überhaupt in mezelf kan verblijven. In mijn stilte. Omdat het niet zomaar gaat om oppervlakkig zakelijk succes maar om het vrijmaken van essentiële en serieuze kracht. Het gaat om je hart, je waardigheid en waarheid.
Ik begon in te zien hoe belangrijk het ook is dat ik mij laat voeden, spiegelen en steunen. Je moet zo nu en dan in het donkere durven te kijken. Daar waar je iets verborgen houdt.

 

Bij mij leidde het proces al met al tot een indringende kwaliteit van waarnemen en tot een groot ontvangend vermogen voor waar mensen dan ook maar mee zitten. Ingebakken talent dat zich opende. Succes werd voor mij: het wezenlijke en het essentiële weten te doen in de begeleiding van mensen die willen samenwerken om in het leven te kunnen doen wat ze belangrijk vinden.

 

Bij jou leidt een dergelijk proces tot andere dingen omdat jij andere gaven hebt. Het gevolg is uiteraard dat je professionaliteit aan kracht en scherpte toeneemt. Daarbij gaat het niet om de prestatie ‘an sich’ maar om dat ándere antwoord. Dat antwoord dat al zo lang in je leeft maar wat je tegelijkertijd zo moeizaam serieus neemt, omdat je het vergeet, vermijdt en wegmoffelt, en omdat je het zo moeilijk gezag verleent.

 

“Het gaat om je eigen natuur. “

ANDEREN OVER INGE KNOOPE

“Sterk spul! Heel gezond. De leerweg is iets wat iedereen eigenlijk zou moeten doen, die met mensen werkt.”

-Ruud Tuithof, adviseur merkidentiteit

“Inge ziet onmiddellijk.”

-Robert de Lange, people and operations innovator

“Altijd goed en leuk met Inge; altijd inspirerend; altijd spot-on.”

-Mark van Dooren, directeur de Gelderlandfabriek

“Het is heel bijzonder wat Inge doet. Zij is in staat om verstrikkingen tussen organisaties bloot te leggen, en maakt zichtbaar welke ruimte er is voor impulsen die beweging kunnen brengen in situaties die schijnbaar vast zitten. Van harte aanbevolen.”

-Gerwin Verschuur, sociaal ondernemer

“Inge is een van die ‘wisdom keepers’ op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, met een onmiddellijk en rechtstreeks inzicht. En ze heeft een geweldige uitrusting aan instrumenten om met mensen te werken, zodat zij zichzelf vinden en in hun leiderschap kunnen staan.”

-Peter van Luttervelt, co creator, initiator

“Ik vind het eigenlijk allemaal gewoon erg goed! Ik leerde mezelf veel meer plaatsen, begrijpen en verbonden voelen met het systeem waar ik in zit, maar niet bewust van was. Het werd voelbaar, ervaarbaar en levend voor me. En het gaf me inzicht in, en een andere kijk op situaties qua werk en thuis. Eigenlijk op al mijn relaties. En daardoor kon ik mij daar anders in opstellen. Vooral mijn complimenten!”

-Patrick Kaashoek, facilitator en systeeminnovator in energie, woningbouw en voedsel

“Wat kan die vrouw zorgvuldig dingen aanwijzen en scherpzinnig formuleren! Wat een vakvrouw.”

-Amelie Veenstra, directeur impact hub Rotterdam

“Met diep respect voor de zelfsturing van mensen, zodat deze hun verborgen programma kunnen ontplooien, leert Inge je om nieuwe mogelijkheden te creëren.”

-Alje Bosma, communicator & verhalenverteller