Resultaat

Resultaat

Je hebt inzicht verkregen in hoe veranderingen wel, en vaak ook niet werken. Je hebt geleerd dat elke ontwikkeling een eigen orde en ritme heeft. Je bent je ervan bewust geworden hoe je daarin zelf beweegt. Je zelfvertrouwen biedt je standvastige onafhankelijkheid. Dat betekent dat je vertrouwt op je koersgevoeligheid vanuit een innerlijk evenwicht.

Koplopers die ten behoeve van de vernieuwingsimpuls naar voren rennen om problemen en knelpunten op te lossen, lopen daarin vast. Hun impact wordt vele malen groter wanneer zij zich terug houden, leren thuis te komen in zichzelf en van daaruit verbindingen aangaan.
Het gaat om de link naar jezelf en om het inzicht dat je eigen ontwikkeling essentieel is voor positieve ontwikkelingen in de samenleving. Het gaat om je eigen waarneming, en het waarachtig inzetten daarvan. Alles wat je kunt vrijgeven aan anderen, heeft z’n oorsprong in wat je zelf hebt geleerd.

Projecten:

De Gelderlandfabriek

De Gelderlandfabriek
Culturele broedplaats en creatieve hotspot in historisch industrieel pand in Culemborg.
Mark van Dooren, directeur van de Gelderlandfabriek.

Resultaat
Leiderschap is zowel voor de troepen uitlopen als de groep bij elkaar houden. Een precair evenwicht dat steeds aandacht behoeft.

Mensenkind

Mensenkind
Een holistisch en interdisciplinair zorgcentrum voor (aanstaande) ouders en kinderen.
Marieke Verschelling, holistisch verloskundige, oprichter van Mensenkind.

Resultaat
Afzetten tegen de gevestigde orde is niet altijd productief. Oude en conservatieve systemen pogen wel degelijk dienstbaar te zijn aan de vernieuwende generatie. Alle ontwikkeling is gediend met het aannemen van die inbedding.

Economy Transformers

Een driejarige opleiding voor wegbereiders om met economische bedrijvigheid de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen.
Jac Hielema en Damaris Matthijssen, oprichters van de Economy Transformers Academie.

Resultaat
Verzorging van het persoonlijk proceswerk van de deelnemers.

De Bildung Academie

Een bottom-up initiatief van een team gedreven studenten en docenten, dat staat voor innovatief onderwijs, voor brede en persoonlijke vorming en voor ontwikkeling dat aansluit bij onze tijd.

Koen Wessels, auteur van “Dan Maken We Ons Onderwijs Zelf Wel
en een van de oprichters van De Bildung Academie.

Resultaat
Er zijn twee wezenlijke krachten waartoe we ons hebben te verhouden om echt volwassen te worden en een bijdrage te leveren aan deze wereld. Dat zijn verantwoordelijkheid en trots. Zowel maatschappelijk als persoonlijk gaat onze aandacht steeds uit naar ‘verantwoordelijkheid’. Het is verbonden met werk leveren en je best doen.
Trots is nauwelijks in onze aandacht. Wat betekent het om je te openen en je te laten zien?
Juist de balans echter, tussen verantwoordelijkheid en trots maken dat je ‘in de wereld kunt komen’. Dat is waar onderwijs in deze tijd over zou moeten gaan.