Agenda

Agenda

Familie opstellingen

Elke even week op de dinsdagavond in de Gelderlandfabriek te Culemborg. Opstellingen over je familie, relatie, beroep en gezondheid. Samen op zoek in het landschap dat ‘mens zijn’ heet.

Van 19:30 tot 22:00 uur. Het is wel belangrijk om je even aan te melden.

Tarieven:
€ 125 voor het inbrengen van een vraag
€ 25 voor de eerste keer representeren
€ 15 voor de tweede t/m vijfde keer representeren
Gratis voor vaste representanten.

De opstellingenavond van 12 december is de laatste dit jaar. Op 9 januari 2018 gaan we weer verder.

Leerweg STOEIEN met systemen

Deze leerweg beslaat 5 dagen: twee keer een tweedaagse en een losse dag. Voor mensen die met mensen werken en sociale intelligentie willen ontwikkelen. Theoretische en direct praktisch toepasbare inzichten over menselijk gedrag in systemen. We werken vanuit de denkkaders van Theory U, Spiral Dynamics, de Creatiespiraal en het Systemisch Werk.

Locatie: Veerhuis te Varik
Data: 19+20 januari 2018, 16+17 februari en 3 maart
Kosten: € 500 exclusief BTW, catering en verblijf

Doorgaande procesgroep stoeien met systemen

Je verlangt er naar om maatschappelijk het verschil te maken en een persoonlijke impact te hebben. Wat vraagt dat dan van jou? Hoe vind jij je eigen ‘steady’ koers in een veranderlijke wereld?
In deze procesgroep werken we met persoonlijke vragen en casuïstiek op een manier die voor alle deelnemers inzicht verschaft.

Locatie: Veerhuis te Varik
Data: 27 oktober, 24 november, 22 december en vanaf 26 januari 2018 elke laatste vrijdag van de maand
Tijden: 10.00 – 17.00 uur
Kosten: € 250 voor een strippenkaart van 5 bijeenkomsten, exclusief BTW en catering
De groepsomvang is 8 tot 12 personen. Je kan op ieder moment starten.

Verdiepingscursus met tafelopstellingen

Verdiepingscursus met tafelopstellingen voor professionals. Je bent niet per se systemisch opgeleid, maar je werkt met mensen en je wilt dieper kunnen kijken naar wat zich afspeelt in de onderstroom van het systeem van degene met wie je werkt. Je wilt de samenhangen helder krijgen en je professionele kwaliteit verbeteren. Locatie Culemborg. Maximaal 4 deelnemers. Kosten : € 400,- ex BTW voor 5 bijeenkomsten.