Leergang

Leergang

Verder met jezelf

Je wilt de diepte in want je zoekt nieuwe inspiratie. Je timmert met jouw impuls misschien al wat langer aan de weg maar er werkt iets niet (meer) aan. Het draait er bij jou eigenlijk altijd om, om maatschappelijk het verschil te maken. Toch kun je op de een of andere manier niet goed in de vorm komen. De resultaten vallen tegen. En een bepaalde moeilijkheid lijkt zich steeds te herhalen.

Je wilt iemand zijn die sociale dynamieken effectief kan beïnvloeden. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven. Je weet dat je tegenwoordig niet meer aan de wereld kunt werken, zonder ook aan jezelf te werken. En dat wanneer je aan jezelf werkt, je daarmee ook altijd impact hebt op de wereld. Daarom zie jij er de relevantie van om te weten wie je in wezen bent, hoe je je eigen weg gaat en hoe je trouw blijft aan jezelf. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd duurzaam bevrijdend voor anderen.

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de procesgroep “Verder met Jezelf” – verdieping over jouw eigen rol in een veranderende samenleving.

Vraag informatie

 

Verder met de wereld

Je bent gedreven en werkt alleen, of in samenwerkingsverband, als gamechanger of als begeleider van gamechangers. Je begrijpt dat niets op zichzelf staat. Het gaat om het sociale krachtenveld. Daarin is er steeds die pendule tussen wat er wordt gewild en wat er in de werkelijkheid is.

Je hebt al best wat ervaring, leest altijd de goede boeken maar je krijgt het in de praktijk niet helemaal rond. Er is terrein te winnen door meer kennis te vergaren over de systeemkrachten waar je mee te maken hebt, en hun wetmatigheden. Er is een helder vertrekpunt, een manier van begrijpen, waarnemen en denken te ontwikkelen zonder je daarbij je te verliezen in modellen en theorieën. Want je wilt graag stoppen met investeren in dingen die niet werken én je wilt snappen wat dan wel werkt. Dat doe je door in te zoomen op wat er nu eigenlijk in sociale systemen gebeurt. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd duurzaam bevrijdend voor anderen omdat het leidt tot werkzame sociale architectuur.

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de training “Verder met de Wereld” – verdieping over het nieuwe maatschappelijke paradigma en jouw mogelijkheden in de betekeniseconomie.

Veerhuis Leerplaets

De Veerhuis Leerplaets is de eerste school in Nederland die leergangen aanbiedt op het gebied van nieuwe economie en samenleving, waar persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling gelijk op gaan.

Je kunt niet aan een betere wereld werken zonder aan jezelf te werken. Je kunt ook niet aan jezelf werken zonder aan een betere wereld te werken. Daarom zijn die twee perspectieven in onze leergangen ook met elkaar vervlochten. Leer jezelf in te zetten als instrument voor vernieuwing. De Veerhuis Leerplaets biedt je een veilige ruimte waarin je jezelf op een integrale wijze kunt ontwikkelen tot vernieuwer van economie en samenleving. We hebben daartoe een gevarieerd aanbod.

Als je wilt weten wat er nu bij jou en jouw behoeften past, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking of kom naar een van onze kennismakingsdagen.