Leerplaets

Leerplaets

Systemisch Bewustzijn

Je werkt met mensen en je staat midden in de samenleving. Je voelt dat je een bijdrage kunt leveren aan wat er gaande is in de wereld. Je wilt iemand zijn die sociale dynamieken effectief kan beïnvloeden. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven.

Wanneer het jou er om gaat om meer ‘sociale intelligentie’ te verwerven, kijk dan eens naar deze leerweg Systemisch Bewustzijn; een aanbod van Ik&Jij voor de Leerplaets in ‘t Veerhuis te Varik. Het draait bij deze ‘aanlegplaets voor de nieuwe tijd’ om het tot bloei brengen van innovatieve sociale structuren, door principieel nieuwe vormen van organiseren te beoefenen. Wanneer het jou er om gaat om het bewerkstelligen van wezenlijke verbinding en om het leren innemen van zoiets als ‘de juiste plek’ dan voel je je er vast thuis.

Je weet dat je tegenwoordig niet meer aan de wereld kunt werken, zonder ook aan jezelf te werken. En dat wanneer je aan jezelf werkt, je daarmee ook altijd impact hebt op de wereld. Daarom zie jij er de relevantie van om te weten wie je in wezen bent, hoe je je eigen weg gaat en hoe je trouw blijft aan jezelf. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd duurzaam bevrijdend voor anderen.

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de procesgroep “Verder met Jezelf” – verdieping over jouw eigen rol in een veranderende samenleving.

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de training “Verder met de Wereld” – verdieping over het nieuwe maatschappelijke paradigma en jouw mogelijkheden in de betekeniseconomie.

Maatschappelijke opstellingen

Je wilt een specifiek sociaal veld verkennen in z’n complexiteit en samenhang.

‘Sociale innovatie’ is abstract en een containerbegrip. Net als ‘verduurzaming’ of ‘een nieuwe economie’. Als je je afvraagt welke concrete stappen jij kunt zetten, dan moet je juist specifiek worden. Soms is het heel onduidelijk wat dan ‘de juiste stap’ is.
Je wilt vertrekken vanuit wat er werkelijk is, maar je beseft dat de werkelijkheid complex is. Allerlei systemen zoals bijvoorbeeld het politieke systeem, het geld, het voedselsysteem, de gezondheidszorg enzovoort, werken op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Die kluwen vormt jouw werkelijkheid. Waar begin je aan?
Met behulp van maatschappelijke systeemopstellingen verkennen we die systemen. We creëren een ruimer perspectief dan je dagelijkse werkelijkheid. Daarmee kun je heldere en verrassende inzichten opdoen. Je kunt boven water krijgen wat je te doen staat als persoon, als initiatief, als organisatie of als groep.

Een maatschappelijke opstelling kan ook helpen om hindernissen uit de weg te ruimen bij wat bijvoorbeeld een traag en weerbarstig sociaal proces dreigt te worden, met lange vergaderingen, en moeizaam tot stand te brengen meerderheidsstandpunten. Je maakt los wat er remt, door in één keer diep genoeg durven gaan en vanuit een andere laag te zien hoe alle sociale en emotionele krachten op elkaar inwerken.

Een maatschappelijke systeemopstelling is altijd maatwerk.