School voor Samen

School voor Samen

Verder met de Wereld

partnerschap – betrouwbaarheid – sturen – deelnemen

Training voor gamechangers

Leer wat de essentie is van goede coöperatie en hoe kun jij die bevorderen. Zet jezelf in als instrument voor verbinding en integrale kwaliteit. En zorg dat jij het verschil kunt maken aan de proceskant.
Oefen je om je scherpe oog, waarmee je direct ziet wat er speelt in onderlinge relaties tussen mensen, constructief in te zetten. Door met precisie in alle vriendelijkheid een ontwikkeling te leren bijsturen. Precisie, vriendelijkheid, geduld en onontkoombare scherpte zijn de ingrediënten van een natuurlijke vorm van gezag.

Heb jij te maken met mensen die blijven steken in te veel onbewustheid, weerstand en onwetendheid, of moet jij impact weten te bewerkstelligen in complexe velden van menselijke samenwerking en voel je de aandrang om er op een positieve manier invloed op uit te kunnen oefenen, kom dan je sociale intelligentie versterken. Waar je ook bent of wat je ook doet, jij kunt een duurzaam verbindende werking hebben op de plek waar jij bent.

Jij bent iemand die weet hoe het is om jezelf te ontwikkelen. En nu ben je er aan toe om een leerweg aan te gaan waarin persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan.
Je weet dat je niet aan een betere wereld kunt werken zonder aan jezelf te werken. Je kunt ook niet aan jezelf werken zonder aan een betere wereld te werken. Daarom zijn die twee perspectieven in onze school met elkaar vervlochten.

We bieden je een veilige ruimte waarin je jezelf op een integrale wijze kunt ontwikkelen tot spel-veranderende procesbegeleider en daarmee tot vernieuwer op tal van vlakken in de maatschappij.

In september 2020 opent de School voor Samen haar deuren. Tot die tijd kun je hier terecht voor een kennismaking per telefoon, zoom of skype. Misschien zelfs wel om een moeilijke kwestie nu al uit te werken.

In corona-tijd werk ik met tafelopstellingen om je maatwerk begeleiding te verschaffen.

Als je wilt weten wat er nu bij jou en jouw behoeften past, neem dan contact op.

Vraag informatie

 

Verder met Elkaar

oefenen – ontknopen – vragen – weten

Leerwerkplaats voor diepduikers – help elkaar de vernieuwing in

  • gelegenheid om vragen in te brengen over maatschappelijke velden
  • kennismaking voor nieuwsgierigen
  • praktijkoefening voor deelnemers
  • ontwikkeling en bijscholing voor opstellers en andere deskundigen

Bij een leerwerkplaats kun je komen om je vraag in te brengen, kennis en inzichten op te doen, nieuwe verbanden te leggen, systemische oefeningen te doen en mensen te leren kennen. We werken met maatschappelijke opstellingen. Daarmee beoefen je een integrale kijk op de wereld. Je verdiept je besef over hoe je zélf met jouw werk integraal onderdeel bent van, en een bijdrage bent aan die wereld.

Heb je een casus over een hardnekkige kwestie? Kom je vraag inbrengen.
Ben je systemisch opgeleid en geïnteresseerd in de toepassing op maatschappelijke velden? Kom dan je licht opsteken over de manier van werken bij de School voor Samen.
Heb je in z’n algemeenheid behoefte om je blik te verruimen en de integraliteit van je denken en handelen te trainen?  Kom meedoen!

Het systemisch werk is niet alleen een tool om mensen therapeutisch te begeleiden of om organisaties te coachen naar een gezonde handelwijze. Systemisch werk opent de weg voor begeleiders, roergangers en beïnvloeders om instrument te zijn in het bewerkstelligen van een gezonde maatschappij door kwalitatief hoogstaande processen van samenwerking en verbinding te bewerkstelligen op talloze vlakken.

Je bent bij een leerwerkplaats bezig met de maatschappelijke relevantie van jouw vragen en de wijze waarop dat van dienst kan zijn voor het vinden van de ontwerpprincipes van de nieuwe tijd. Je traint jezelf om zuiver te leren handelen vanuit systeeminzicht. Je tot een succesvolle gamechanger ontwikkelen, dat begint hier en nu, meteen al, op jouw niveau en in de omgeving waarin jij je bevindt.

We werken met instrumenten en vertrekpunten waarmee een rechtvaardige sociale architectuur kan ontstaan. Instrumenten die duurzame ontwikkeling provoceren van mens en maatschappij. Een maatschappelijk geëngageerde aanpak dus, die ‘eigenaarschap’ kiest als essentie van duurzaamheid.

De Leerwerkplaats Maatschappelijk Systemisch Werk “Verder met Elkaar” is een onderdeel van de School Voor Samen die in september 2020 haar deuren opent. Kijk in de agenda voor de planning.

Verder met jezelf

bedding – bestemming – essentie – koers

Doorgaande procesgroep voor roergangers

Jij zoekt inspiratie en je wilt daartoe best de diepte in. Je timmert met jouw impuls misschien al wat langer aan de weg maar er werkt iets niet (meer). Het draait bij jou eigenlijk altijd om maatschappelijk het verschil te maken. Toch kun je op de een of andere manier niet goed in de vorm komen. De resultaten vallen tegen. En een bepaalde moeilijkheid lijkt zich steeds te herhalen.

Je wilt iemand zijn die een gegeven sociale dynamiek effectief kan beïnvloeden. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven. Je verlangt impact te hebben op de wereld en je weet dat jij daartoe het instrument bent. Daarom zie jij er de relevantie van om te weten wie je in wezen bent, hoe je je eigen weg gaat en hoe je trouw blijft aan jezelf. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd duurzaam bevrijdend voor anderen.

Al onze trajecten binnen de School voor Samen, die in september haar deuren opent, kunnen gecombineerd worden met deelname aan groepen voor persoonlijk proceswerk. Tot die tijd kun je hier terecht voor een kennismaking per telefoon, zoom of skype. Misschien zelfs wel om een moeilijke kwestie nu al uit te werken.

In corona-tijd werk ik met tafelopstellingen om je maatwerk begeleiding te verschaffen.

Als je wilt weten wat er nu bij jou en jouw behoeften past, neem dan contact op.

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de procesgroep “Verder met Jezelf” – verdieping over jouw eigen rol in een veranderende samenleving.

Vraag informatie

“Liever een richting dan een plan.
Liever je werking dan je werk.
Liever eigenaarschap dan bezit.
Liever de bedoeling dan het doel.”