School voor Samen

School voor Samen

Samenspraak

reflectie – ongedwongenheid – onderzoeken – erkennen

Samenscholing voor iedereen

Een keer per maand in een open kring het gesprek voeren over zaken die je beroeren in werk en leven. Onder zorgvuldige begeleiding en in een ongedwongen sfeer.
Voor iedereen die zichzelf als instrument ziet voor wat er in het huidige tijdgewricht nodig is.
We voorzien elkaar van wezenlijke aandacht, relevante gesprekken en een ondersteunend netwerk.

Vraag informatie

 

Verder met Jezelf

bedding – bestemming – essentie – koers

Zelfontwikkeling voor roergangers

Doorgaande procesgroep.

Jij zoekt inspiratie, verdieping of voeding voor jouw groei en je wilt daartoe de diepte in. Je timmert met jouw impuls misschien al wat langer aan de weg maar er werkt iets niet (meer) of nog niet genoeg naar je zin. Het draait bij jou eigenlijk altijd om maatschappelijk het verschil te maken. Toch kun je op de een of andere manier niet goed in de vorm komen. De resultaten vallen tegen. En een bepaalde moeilijkheid lijkt zich steeds te herhalen.

Je wilt iemand zijn die een gegeven sociale dynamiek effectief kan beïnvloeden. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven. Je verlangt impact te hebben op de wereld maar je weet niet goed hoe. Het is een uitdaging om de samenwerking met anderen op een kwalitatief bevredigend peil te brengen. Daarom zie jij er de relevantie van om te weten hoe je omgaat met invloeden van buitenaf, hoe je een eigen koers vindt en hoe je trouw blijft aan jezelf in verbinding met anderen. Dat is bevrijdend voor jou. En tegelijkertijd duurzaam bevrijdend voor die anderen.

Deze doorgaande procesgroep biedt jou:

 • soul-food en de kans om door te pakken naar de diepere essenties van jezelf, je werk en je uitdagingen
 • een plek om gelijkgestemden te treffen en elkaar vakoverstijgend te ondersteunen
 • een kans om zo nodig puin te ruimen ten aanzien van de zaken die voorheen niet goed zijn gegaan
 • een gelegenheid om diep genoeg te gaan in jezelf om ruimte te scheppen voor jouw groei

Je leert

 • over systeemkrachten in de sociale werkelijkheid en in interactie met jezelf
 • in evenwicht te komen en je in te zetten voor evenwichtige ontwikkeling binnen je en buiten je
 • de complexe werkelijkheid te doorzien en te ordenen in eenvoudige categorieën, zonder te simplificeren
 • je ontwikkelt sociale intelligentie

Deze groep is geschikt voor iedereen die bereid is kritisch te reflecteren op zichzelf.

Alle trajecten binnen de School voor Samen, kunnen gecombineerd worden met deelname aan groepen voor persoonlijk proceswerk. Een persoonlijke kennismaking is raadzaam voordat je besluit in te stappen.

Als je wilt weten wat er nu bij jou en jouw behoeften past, neem dan contact op.

Vraag informatie

 

Verder met de Wereld

partnerschap – betrouwbaarheid – sturen – deelnemen

Systeemontwikkeling voor proceswerkers

Vijf dagen in training.

Er staan een aantal zaken hoog op de maatschappelijke prioriteitenlijst. Vanuit de breed gevoelde noodzaak tot verduurzaming en transitie van verschillende werkvelden, zijn er allerlei dingen in beweging.

De vraag is niet alleen wát we moeten gaan doen, maar ook hóe en waaróm we het moeten gaan doen. De praktijk vraagt om soepele structuren waarin mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en doelen zich betrokken weten en plezierig kunnen samenwerken. En dat vraagt weer om procesbegeleiders: mensen met verbindende kwaliteiten en met systeem- en procesinzicht die de overbruggingen vormen tussen verschillende rollen, organisatieculturen en aanvliegroutes.

Een vak apart
Dat is het opmerkelijke hieraan: het is niet zozeer een vak dat je kunt leren van iemand. Niemand ging ons hierin immers voor. Het is eerder een ontwikkelweg die je met jezelf aangaat door in de uitdaging te stappen en al doende te groeien in je rol. De belangrijkste kennisbron die je daartoe hebt te openen, is je eigen natuur. Dat doen we middels het systemisch werk.

Je bent het zelf!
Wil jij je verder ontwikkelen en jezelf als instrument in kunnen zetten voor de integrale kwaliteit die nu nodig is? Leer dan om de ontwerpprincipes van de nieuwe tijd in werking te zien, in jezelf en in je omgeving. Leer de vertrekpunten te herkennen in onze menselijke geaardheid, waarmee we de hindernissen voor het natuurlijke ontstaan van een rechtvaardige sociale architectuur uit de weg kunnen ruimen. De instrumenten die duurzame ontwikkeling provoceren van mens en maatschappij, zitten in ons. Ga staan voor een maatschappelijk geëngageerde aanpak, die ‘eigenaarschap’ kiest als essentie van duurzaamheid.

Je oefent:

 • om direct te zien wat er speelt in menselijke relaties, om je scherpe oog constructief in te zetten
 • om te doorzien welke systemische ontwikkelingen er gaande zijn, om ze met precisie bij te sturen
 • om met geduld, en in alle vriendelijkheid, maar toch ook met onontkoombare scherpte een natuurlijke vorm van gezag te ontwikkelen.

Je hebt te maken met:

 • complexe velden van menselijke samenwerking
 • groepen mensen die blijven steken in te veel onbewustheid, weerstand en onwetendheid
 • de wrijving tussen vernieuwende en conservatieve krachtenvelden.

Jij bent:

 • op zoek naar bijscholing vanuit systemisch perspectief zonder een complete opleiding familieopstellingen te hoeven volgen
 • er aan toe om een leerweg aan te gaan waarin persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan
 • iemand die weet hoe het is om zichzelf te ontwikkelen en die bereid is om integere krachten verder in zichzelf vrij te maken.

We bieden je een veilige ruimte waarin je op een integrale wijze uit kunt groeien tot spel-veranderende procesbegeleider. Zodoende kun je een belangrijke rol spelen ten behoeve van vernieuwing op tal van vlakken in de maatschappij.

Kijk in de agenda voor de planning.
Je kunt altijd terecht voor een persoonlijke kennismaking.

Vraag informatie

 

Waar zijn we Nu?

oefenen – ontknopen – vragen – ontdekken

Leerwerkplaats voor vragenstellers

Een keer per maand een hele dag, ergens op een heerlijk rustige plek met veel natuur buiten de randstad. Om een vraag in te kunnen brengen en om te kunnen reflecteren op jouw situatie. Hoe verhouden jouw huidige omstandigheden in je team, initiatief of organisatie zich tot wat er gebeurt in het huidige tijdgewricht. We doen samen systemisch onderzoek en ontwikkelen een gezamenlijke taal voor wat we zien gebeuren in de wereld.

Werken met maatschappelijke opstellingen:

 • gelegenheid om vragen in te brengen over maatschappelijke velden
 • kennismaking voor nieuwsgierigen
 • praktijkoefening voor deelnemers
 • ontwikkeling en bijscholing voor opstellers en andere deskundigen

Bij een leerwerkplaats kun je kennis en inzichten opdoen, vragen stellen, nieuwe verbanden leggen, systemische oefeningen doen en mensen leren kennen.

Met maatschappelijke opstellingen beoefen je een integrale kijk op de wereld. Je verdiept je besef over hoe je zélf met jouw werk onderdeel bent van, en een bijdrage bent aan die wereld.

Waarom zou je komen?

 • Kom je vraag inbrengen wanneer je een casus hebt over een ondoorzichtige kwestie;
 • Kom je licht opsteken over de manier van werken bij de School voor Samen; bijvoorbeeld als je systemisch bent opgeleid of lang een andere weg geïnteresseerd bent geraakt in de toepassing van het systemisch werk op maatschappelijke velden;
 • Kom meedoen als je zin hebt, en er in z’n algemeenheid behoefte aan hebt om je blik te verruimen en meer samenhang te verwerven in denken en handelen.

De belangrijkste kennisbron die er met maatschappelijke opstellingen wordt opengelegd, is onze eigen natuur. Daarmee opent zich de weg voor jou om inzichtelijk te krijgen hoe kwalitatief hoogstaande processen van samenwerking en verbinding in essentie werken.

Kijk in de agenda voor de planning.

“Liever een richting dan een plan.
Liever je werking dan je werk.
Liever eigenaarschap dan bezit.
Liever de bedoeling dan het doel.”