En verder

En verder

Sociaal ondernemen

Het Veerhuis te Varik ontvouwt zich als een leer- en ontwikkelplek voor sociaal ondernemers. De mensen die er werken, richten zich op het bewerkstelligen van de nieuwe economie. De kring van betrokkenen groeit en ook ik voel me er thuis.

Je vindt er tot nu toe de ‘Academie voor Samenlevingskunst’ en de procesgroep ‘Verder met Sociaal Ondernemen’.

En jij? Voel jij je er welkom?

Je werkt met mensen. Of je wilt je iemand zijn die sociale dynamieken effectief kan beïnvloeden. Je wilt je verdergaand bekwamen in de omgang met wat zich afspeelt in mensen, en vooral tussen mensen. En je bent bereid om jouw  persoonlijke ontwikkeling daartoe een ‘boost’ te geven.

Het draait je om het verwerven van ‘sociale intelligentie’ en niet meer om ‘gewin’. Het draait je om het tot bloei brengen van sociale structuren, en bent daarom nieuwsgierig naar nieuwe vormen van organiseren. Bijvoorbeeld het DeelGenootschap. Het draait jou om een gevoel voor koers, om het proces en om de ontwikkeling. En het draait je om de afstemming in relaties door het leren innemen van zoiets als ‘de juiste plek’. Daartoe wil je inzicht verwerven in mensen en de dynamiek in hun onderlinge verbindingen.

Tafelopstellingen

Een leergang met tafelopstellingen is een geschikte manier om je op systemische wijze te kunnen verdiepen in jouw professie en werkveld. Op tafel krijg je helder zicht in de werking van processen van bewustzijnsontwikkeling en heling. We werken met de creatieve kracht van het beeld dat op tafel komt, de taal en de lichaamshouding van de vraagsteller. We bewerkstelligen vervolgens een bewuste integratie in de vraagsteller.

Een leergroep tafelopstellingen kan op maat samengesteld worden. Of het nu gaat om intervisiegroep van bijvoorbeeld kindertherapeuten, om een groep mensen die bijscholing zoekt naast andere coachvaardigheden, of bijvoorbeeld om nascholing of supervisie voor mensen met een systemische opleiding…. alles kan. We werken in afstemming op je leerbehoefte. Door een kleine groep bijeen te brengen van drie à vier gelijkgestemden, kunnen we dicht bij elkaars thema’s en onderwerpen blijven. Ieders leerstappen zijn voor de anderen ook relevant.