En verder

En verder

Sociale innovatie

Het Veerhuis te Varik ontvouwt zich als een doe- en kennishuis voor een nieuwe economie. De kring van betrokkenen groeit en ook ik voel me er thuis.

Je vindt me bijvoorbeeld als docent in de ‘Leergang voor Samenlevingskunst’ en de procesgroep ‘Verder met Sociaal Ondernemen’.

En jij? Je werkt met mensen. Je wilt iets wezenlijks in de wereld zetten. En je wilt je iemand zijn die sociale dynamieken effectief kan beïnvloeden. Je wilt je verdergaand bekwamen in de omgang met wat zich afspeelt in, en vooral tussen mensen. En je bent bereid om jouw persoonlijke ontwikkeling daartoe een impuls te geven.
Het draait je om het verwerven van ‘sociale intelligentie’ en niet meer om ‘gewin’. Het draait je om het tot bloei brengen van sociale structuren, en je bent daarom nieuwsgierig naar nieuwe vormen van organiseren. Bijvoorbeeld het DeelGenootschap. Het gaat je om verbinding en om het leren innemen van zoiets als ‘de juiste plek’. Je weet dat je tegenwoordig niet meer aan de wereld kunt werken, zonder ook aan jezelf te werken. Daarom wil je de nodige inzichten verwerven in wat jou beweegt: hoe ga jij je eigen weg en hoe blijf je trouw aan jezelf?

Klik hier voor de PDF met meer informatie over de procesgroep “Verder met sociaal ondernemen”.

Maatschappelijke opstellingen

Je wilt een specifiek sociaal veld verkennen in z’n complexiteit en samenhang.

‘Sociale innovatie’ is abstract en een containerbegrip. Net als ‘verduurzaming’ of ‘een nieuwe economie’. Als je je afvraagt welke concrete stappen jij kunt zetten, dan moet je juist specifiek worden. Soms is het heel onduidelijk wat dan ‘de juiste stap’ is.
Je wilt vertrekken vanuit wat er werkelijk is, maar je beseft dat de werkelijkheid complex is. Allerlei systemen zoals bijvoorbeeld het politieke systeem, het geld, het voedselsysteem, de gezondheidszorg enzovoort, werken op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Die kluwen vormt jouw werkelijkheid. Waar begin je aan?
Met behulp van maatschappelijke systeemopstellingen verkennen we die systemen. We creëren een ruimer perspectief dan je dagelijkse werkelijkheid. Daarmee kun je heldere en verrassende inzichten opdoen. Je kunt boven water krijgen wat je te doen staat als persoon, als initiatief, als organisatie of als groep.

Een maatschappelijke opstelling kan ook helpen om hindernissen uit de weg te ruimen bij wat bijvoorbeeld een traag en weerbarstig sociaal proces dreigt te worden, met lange vergaderingen, en moeizaam tot stand te brengen meerderheidsstandpunten. Je maakt los wat er remt, door in één keer diep genoeg durven gaan en vanuit een andere laag te zien hoe alle sociale en emotionele krachten op elkaar inwerken.

Een maatschappelijke systeemopstelling is altijd maatwerk.

Vraag informatie