Stoeien met systemen

Stoeien met Systemen

inzicht

Leerweg

Je wilt iemand zijn die sociale dynamieken effectief kan beïnvloeden.

Jij werkt met mensen. Je wilt je verdergaand bekwamen in de omgang met wat zich afspeelt in en vooral tussen mensen. Je bent bereid om jouw  persoonlijke ontwikkeling daartoe een boost te geven.

Je kiest voor een leerweg waarin je inzichten opdoet over sociale dynamieken, niet alleen door ze op theoretische afstand te begrijpen, maar door te ervaren hoe betreffende krachtenvelden op de diepere gevoelsniveau ’s in mensen – en in jou zelf – aanvoelen en doorwerken.

In de leerweg ‘Stoeien met Systemen’ ben je bezig met essentiële vragen:

 • Wat is maatschappelijke ontwikkeling en welke bewegingen zijn er gaande in de wereld?
 • Wat wordt er van mij gevraagd en hoe antwoord ik op wat er nodig is?
 • Hoe stuur ik en hoe krijg ik het collectief (of de groep) met me mee?
 • Wat is mijn impact en valt er met betrekking tot mijn effectiviteit terrein te winnen?
 • Welke beweging heb ik zelf innerlijk te maken om optimaal dienend aanwezig te zijn?
 • Welke prijs moet ik daarvoor betalen?
 • Wat is mijn persoonlijke leertaak?

‘Stoeien met systemen’ is een leerweg die zelf ook in ontwikkeling blijft. Ze wordt bezocht door mensen die met mensen werken. Mensen die willen leren sturen op evenwicht in sociale systemen, vanuit innerlijk evenwicht.

Je richt je op het ontwikkelen van ‘sociale intelligentie’. Dan gaat het bijvoorbeeld niet meer om een oriëntatie op belangen en gewin. Dan gaat het om een gevoel voor de koers in mensen, de dynamiek in hun onderlinge verbindingen en in hun gezamenlijke activiteiten. Dan gaat het over de afstemming in relaties door het leren innemen van zoiets als ‘de juiste plek’ en het bevorderen van zoiets als ‘een positieve ontwikkeling’. Het gaat over wat daarvoor mogelijke criteria zijn en wat dan de voor jouw geëigende plek en rol is in het geheel. Over het tot bloei brengen van sociale structuren. En over de afbouw van sociale structuren wiens bestemming is bereikt.
Zie de agenda.

Bijblijven

Je wilt ontwikkelingen op gang houden.

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals intervisie-, project- of lesgroepen en werkplaatsen. Bijvoorbeeld:

 • je zoekt een groep gelijkgezinden om regelmatig te kunnen reflecteren op je werk;
 • je wilt met een groep stakeholders samenwerken aan een project of doel en wil daar systemische begeleiding bij;
 • je wilt zo nu en dan naar een systemische werkplaats of laboratorium komen om inzichten op te doen;
 • je werkt systemisch en je wilt je bijscholen om je professionele kwaliteit te verbeteren;
 • je hebt een intervisiegroep of onderwijs-setting en wil daar systemische deskundigheid inbrengen.
Casuïstiek uitwerken uit jouw praktijk, werken met maatschappelijke issues, werken met tafelopstellingen, intervisie vanuit Theory U, systemisch coachen met mini-opstellingen, leren werken met grondankers, oefenen met de basiskennis van het systemisch werk… het kan allemaal.
Als je in het aanbod niet vindt wat je zoekt, kunnen we het wellicht in samenspraak wel creëren.
Neem contact op.
“Om met de essentie te kunnen werken, moet je diep genoeg durven gaan in jezelf.”